A RèCOP fem restauració i rehabilitació de patrimoni històric, intervencions de conservació i restauració, arqueologia i diagnòstics, estudis, informes tècnics i gestió de subvencions.