Abans de fer cap intervenció realitzem un rigorós diagnòstic de les patologies de l'edifici, per tal de conèixer en profunditat l'edifici, ja que ha estat construït amb tècniques molt diferents de les actuals. Aquest diagnòstic previ ens permet conèixer l'edifici en l'àmbit constructiu i artístic i la seva evolució al llarg del temps.