La monitorització d'edificis consisteix en un anàlisi del comportament estructural real d'edificis patrimonials. Aquest es realitza amb l'objectiu de garantir la conservació i seguretat de la infraestructura en qüestió.

Un dels nostres projectes més recents és l'aplicació d'aquest sistema al Campanar de Valls, on hem realitzat una sèrie de proves per comprendre millor el seu comportament.

El nostre procés d'anàlisi passa per les següents etapes: 

  1. Col·locació de sensors: Hem instal·lat diversos sensors al llarg del campanar, incloent inclinòmetres, fissuròmetres i anemòmetres. Aquests dispositius ens permeten monitoritzar els moviments i les condicions ambientals en temps real.

  2. Determinació de moviments: Mesurem els moviments en els eixos x, y i z de diversos punts del campanar. Aquestes dades són essencials per a la següent fase del nostre estudi.

  3. Modelització de l'estructura: Utilitzem les dades recollides per crear un model detallat de l'estructura del campanar. Aquesta modelització ens permet simular diferents situacions i comprendre com l'estructura respon a diverses forces.

  4. Enginyeria inversa: A partir dels moviments observats, definim paràmetres mitjans de comportament com el mòdul elàstic i el mòdul de Poisson. Aquesta informació és crucial per a la precisió de les nostres simulacions i anàlisis.

  5. Simulació en casos extrems: Realitzem simulacions per analitzar el comportament del campanar en situacions extremes. A partir d'aquestes simulacions, establim criteris d'alarma i identifiquem possibles reforços estructurals addicionals necessaris per garantir la seguretat de l'edifici.

Mitjançant l'ús de tècniques avançades i una anàlisi detallada, contribuïm a la conservació d'aquests importants testimonis del nostre passat per a les futures generacions. El nostre treball no només se centra en la seguretat estructural, sinó també en la preservació del valor històric i cultural dels edificis patrimonials.