El formigó de calç és un material de construcció mil·lenari, ja emprat pels romans des del segle I aC. que actualment pot donar resposta a les exigències de compatibilitat i de sostenibilitat en les obres de restauració.

En aquest projecte, estem treballant en obtenir un formigó de calç apte per a diferents usos i amb les suficients garanties tècniques com a material de construcció. Això és resistència, durabilitat, consistència, terminis, etc.

Treballem conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el que ens permet compartir coneixements i accelerar el nostre progrés en aquest projecte.