A RèCOP fem rehabilitació integral d'edificis amb l'objectiu de millorar-ne l'estat, la funcionalitat i l'eficiència energètica. Aquest procés implica: l'actualització de les instal·lacions, la reparació i/o substitució d'elements estructurals, la millora de l'accessibilitat, la renovació de façanes i cobertes, entre altres aspectes.

Per dur a terme una rehabilitació integral d'edificis, cal fer un estudi previ per identificar els problemes i les necessitats de l'edifici. Aquest estudi ha d'incloure una avaluació tècnica, econòmica i social, així com la definició d'un pla d'actuació.