A RèCOP duem a terme projectes i obres tenint en compte diversos factors com la planificació, el pressupost, els permisos i les llicències necessaris, el disseny i la selecció adequada de materials i contractistes.