Els edificis que no són declarats patrimoni històric, però que degut a la seva identificació, de caràcter històric, artístic, cultural, social, polític o religiós i que formen part de la identitat del país, d'una ciutat, població o barri són considerats edificis catalogats i, per tant, s'ha de vetllar perquè puguin ser preservats. A RèCOP vetllem perquè la restauració i rehabilitació d'aquests equips catalogats sigui curosa i preservin la seva essència natural. Aquests edificis estan plens d'elements singulars únics que cal tractar amb cura per reparar el seu deteriorament i restaurar el seu estat original.