Som experts en l'edificació residencial catalogada, és a dir, aquella que ha estat catalogada o declarada com a patrimoni cultural o històric i, per tant, es troba protegida per lleis i regulacions que limiten les modificacions que es poden fer a la seva estructura original.

Aquestes edificacions solen tenir un valor arquitectònic, cultural o històric significatiu, i es consideren un patrimoni valuós que cal preservar per a les generacions futures.