La neteja d'elements patrimonials amb làser és una tècnica avançada que utilitza la interacció de la llum làser amb les substàncies que es troben a la superfície dels objectes. Amb una bona parametrització, aquesta tecnologia permet eliminar la brutícia de manera selectiva, distingint entre la brutícia i el substrat. Així, el làser elimina només les substàncies indesitjades sense afectar el material subjacent, preservant les seves característiques històriques i culturals.

La neteja amb làser ofereix diversos avantatges: 
  • Precisió: Permet una neteja detallada i precisa, evitant danys al substrat original.
  • Eficàcia: És una tècnica molt efectiva per eliminar diversos tipus de brutícia sense necessitat de productes químics.
  • Conservació: Ajuda a mantenir l'autenticitat i la integritat dels objectes patrimonials, preservant-los per a les futures generacions.